Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη είναι  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc.) Οικονομικής Επιστήμης του Iowa State University (ISU) – USA με “Minor” από το Τμήμα Στατιστικής του ίδιου Πανεπιστημίου και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατείχε πλήρη υποτροφία για τις μεταπτυχιακές της σπουδές από το Iowa State University ενώ υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ για τη διδακτορική της διατριβή.

Παλαιότερα υπήρξε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ έχει διδάξει επίσης στο Iowa State University (ΗΠΑ), στο London School of Economics (ΗΒ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το 2013.

Είναι Διευθύντρια του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοοικονομία, Δειυθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εκτετελεστική Διευθύντρια της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας Athenian Policy Forum, Eιδικός Σύμβουλος στο Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), κριτής στα βραβεία για την Εταιρική Υπευθυνότητα, ενώ παλαιότερα υπήρξε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.  Έχει διατελέσει ως Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τον Δεκέμβριο του 2015 εκλέχθηκε ομόφωνα ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας European International Business Academy (Ευρωπαϊκή και Διεθνής Επιχειρηματική Ακαδημία).

Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και έχει παρουσιάσει το έργο της σε περισσότερα από 50 διεθνή συνέδρια ενώ, επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος και μέλος διοργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων. 

Newsletter

Sign up to our newsletter