ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ 

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής  ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και  πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Διαθέτει συνολική καθαρή  ισχύ 11,1 GW στην Ελλάδα, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς  και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηπειρωτική χώρα  και τα νησιά. Έχει στην κυριότητά της το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση € 3 δισ. περίπου, διαχειριστής του οποίου  είναι η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής  ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας περίπου 6,3 εκατ. πελάτες σε όλη τη  χώρα. Αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΔΕΗ η αποανθρακοποίηση  μέσω της επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της  προώθησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, προκειμένου ο Όμιλος να αποκτήσει  πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Παράλληλα η ΔΕΗ έχει ως στόχο  τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου. Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι  εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001. Το 2019, ο κύκλος εργασιών  του Ομίλου ΔΕΗ ανήλθε σε € 4,9 δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε € 13,6  δισ., με περίπου 15.100 εργαζόμενους. 

ABOUT PPC 

PPC is the leading Greek electric utility, with activities ranging across electricity  generation, distribution network operation and supply of electricity to end  consumers. It has a total net generation capacity of 11.1 GW in Greece, including  thermal, hydro and RES power plants in the mainland and in the islands. It is  also the owner of the electricity distribution network with a Regulated Asset  Base of c. € 3 bln, which is being operated by its subsidiary HEDNO S.A. It is the  largest electricity supplier, servicing approx. 6.3 million customers across the  country. Going forward, PPC’s strategic priority is the decarbonization of its  business through accelerated lignite decommissioning and boosting  Renewables investments, claiming a leading role in new Renewables  development. In addition, PPC targets at the digitalization across all business  segments. PPC was founded in 1950 and is listed on the Athens Stock Exchange  since 2001. In 2019, PPC Group total revenues amounted to € 4.9 bln and total  assets to € 13.6 bln, having approximately 15,100 employees.Newsletter

Sign up to our newsletter