Η Deloitte Ελλάδος, μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu,  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1975. Με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, απασχολούμε περισσότερους από 1.300 επαγγελματίες, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία και γνώση σε ελεγκτικές, συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου. 

 

Ακολουθούμε το επιχειρηματικό μοντέλο της Deloitte και μέσα από την συνεργασία όλων των ομάδων των επαγγελματιών μας, αξιοποιούμε πάντα τα πιο σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες σε συνδυασμό με τις κατάλληλες δεξιότητές μας, ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας, από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

 

Ο πυρήνας όλων όσων κάνουμε είναι οι άνθρωποί μας, ενώ η εταιρική μας κουλτούρα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Λειτουργούμε με διαφάνεια και σεβασμό, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, ενώ το εργασιακό μας περιβάλλον ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, τη συνεχή εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Και όλα αυτά λειτουργώντας με γνώμονα την εταιρική υπευθυνότητα, δημιουργώντας ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τo Deloitte Alexander Competence Center, ένα πρότυπο κέντρο δημιουργίας τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και παραγωγικότητας, που ιδρύθηκε το 2017 για να αξιοποιήσει νέα ταλέντα και να μειώσει το φαινόμενο διαρροής του επιστημονικού δυναμικού. 

Το 2019 ιδρύθηκε το Deloitte Foundation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προωθούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσφορά βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Μέσω μιας ευέλικτης και πρακτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, η Deloitte Academy βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, πάντα πιο μπροστά από τις τάσεις της παγκόσμιας και της εγχώριας αγοράς και τις βέλτιστες πρακτικές. 

Το μέλος του παγκόσμιου δικτύου δικηγορικών εταιρειών με την επωνυμία Deloitte Legal στην Ελλάδα είναι η KBVL, ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η KBVL παρέχει νομικές υπηρεσίες σχεδιασμένες για να εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς στόχους των πελατών μας και απαρτίζεται από δικηγόρους που έχουν επιλεγεί με αποκλειστικά αξιοκρατικά κριτήρια, έχουν διαφορετικές εμπειρίες και υπόβαθρα και είναι αφοσιωμένοι στην παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε σημαντικό αριθμό επιχειρηματικών κλάδων. 

 

Deloitte Greece is a member of one of the world’s largest professional services networks, Deloitte Touche Tohmatsu since 1975. With offices in Athens, Thessaloniki and Heraklion and over 1,300 professionals, we combine an unmatched breadth and depth of capabilities in audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and legal. 

Operating as a true multidisciplinary model we collaborate across businesses to solve the most challenging issues of our clients. We work with clients in every sector of the Greek economy to deliver innovative solutions using the latest tools and technologies.

 

Our people are unified by a collaborative culture guiding them to lead the profession, to serve with integrity, to take care of each other and to foster inclusion. They enjoy an environment of continuous learning and opportunities, and are dedicated to making a positive impact in their communities.

 

In 2017, we launched Deloitte Alexander Competence Center in Thessaloniki, a hub for the development of specialized technical skills and competencies, aiming to capitalize on the abundant talent in Greece and reduce brain drain. 

In 2019 Deloitte Foundation was founded, a non-profit voluntary organization, to make an impact that matters through initiatives promoting education, culture, environment and relief in national emergencies.

Through a flexible and hands-on learning experience, the Deloitte Academy helps executives to develop their knowledge, upskill and connect with market industry leaders keeping them on top of global and local market trends and best practices. 

 

The member of the international network of law firms with the name Deloitte Legal in Greece is KBVL, an independent law firm registered with the Athens Bar. KBVL offers legal services aligned with our clients’ key business objectives and is comprised of lawyers, who are solely chosen on the basis of merit and come from different backgrounds and experiences, dedicated in providing high quality of legal services on a wide range of business sectors. 

 

Newsletter

Sign up to our newsletter